ŠTUDIJNÝ ODBOR GRAFIK TLAČOVÝCH MÉDIÍ

Grafik tlačových médií

Grafik tlačových médií, navrhuje, spracováva a vyhotovuje podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín podľa požiadaviek klientov.

Táto typová pozícia je zaradená do povolania: DTP operátor, grafik.

Príbuzné typové pozície: grafik digitálnych médií, operátor prípravy tlače.

Úroveň požadovanej kvalifikácie: úplné stredné odborné vzdelanie.

Pracovná oblasť: polygrafia, tlač, médiá.

Pracovné činnosti

  • navrhovanie reklamných a propagačných materiálov,
  • upravovanie rukopisu po technologickej stránke, využívanie typografických pravidiel,
  • zalamovanie reklamných a propagačných materiálov, novín, časopisov, kníh a ostatných tlačovín,
  • spracovávanie grafických podkladov pre tlač pomocou grafických programov na spracovanie obrazu a textu s ohľadom na použitú tlačovú techniku – finalizácia podkladov pre tlač,
  • posudzovanie kvality sadzby a ilustrácií po odbornej a technicko-výtvarnej stránke.

Kompetencie — zručnosti, vedomosti a spôsobilosti Grafik tlačových médií